Các cửa hàng dịch vụ, công ty… đều muốn chủ động truyền tải thông tin đến cho khách hàng, chính vì vậy, người ta đã sử dụng kệ mica đựng tờ rơi để có thể cung cấp những thông tin trong quá trình khách hàng chờ đợi tại quầy tiếp tân

Hiển thị tất cả 6 kết quả