Bảng mica hiện nay đã thay thế bảng gỗ truyền thống, chúng có thể dùng bằng bút lông và bút dạ nên khi lau bảng rất dễ dàng và không bị bụi và có tiện dụng hơn khi sử dụng,

Hiển thị tất cả 8 kết quả